Българските производители на зеленчуци ще бъдат подложени на нов силен конкурентен натиск от домати, краставици и пипер от Турция във връзка със рязкото обезценяване на местната валута 
 
 
Само за последните три месеца турската лира загуби 50% от стойността си спрямо американския долар, отбеляза Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) в своя редовен бюлетин.
 
Цените на едро на домати в Турция в момента са около 0,17 долара/кг по оценки на www.tridge.com. Страната е четвъртият по големина производител на домати в света със средногодишно производство от 13 млн. тона.
 
В същото време реколтата от домати у нас тази година се очаква да бъде сравнително слаба – около 138 хил. тона, като причината за това са главно неблагоприятните климатични условия, смятат анализаторите от CAPA.
 
Изкупните цени на домати се променят средно с 33% на месец, докато при цените на дребно тези отклонения са до 19%. 
 
„Макар че между двете цени не се наблюдава ценова асиметрия, изкупните цени се задържат повече месеци в година под средните равнища, отколкото цените на дребно“, констатират анализаторите.
 
 
Според тях по-малката реколта заедно с по-високите цени ще намали общото потребление на домати в страната до 203 хил.т., което е с около 4% по-малко в сравнение с периода 2015-2017 г.
 
За друга основна зеленчукова култура – краставиците, се очаква производството през тази година са бъде около 59 хил. тона, а общото потребление в страната да бъде на равнище 77 хил. тона или с 2% над средното за последните три години.
Средномесечното колебание при цените на краставиците е много по-голямо и достига 29% при цените на дребно и 41% при изкупните цени.
 
                    Прогнозни изкупни цени на основни зеленчуци - лв./кг без ДДС
Източник: НСИ/CAPA
 
„Положителното при краставиците е, че се наблюдава положителна асиметрия, като изкупните цени се увеличават в по-голяма степен, отколкото цените на дребно и съответно при спад намаляват по-бавно отколкото другите. Тази обаче положителна асиметрия се обяснява с факта, че цените на дребно за периода 2011 – средата на 2018 г. са с 98% по-високи, отколкото изкупните цени и те гарантират винаги стабилна доходност на търговците“, обясняват наблюдателите.
 
Предвиждания на САРА за пипера са за производство в България в рамките на 55 хил. тона. Общото потребление на пипер в страната ще бъде около 80 хил. тона, което е с 8% по-малко от средното за периода 2015-2017 г.
 
Турция се очаква да произведе с около 4% повече червен пипер през тази година, като общо износът на пипер от страната ще достигне 105 хил. тона, а преработвателите ще го предпочитат заради по-ниските цени. 
 
Цените на едро на пипера в ЕС също се повишават на месечна база и са в диапазона 0,6-0,7 евро/кг - с 15-20% повече в сравнение с миналата година. През тази година се очаква и по-лошо качество на сладкия пипер в Европа заради горещото и сухо време.