На 4 октомври в град Дряново ще се проведе информационна среща, организирана от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) на тема „Фактори за интензификация в овощарството“, съобщиха от службата. Участие ще вземат специалисти от Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към селскостопанска академия. 
 
 
Лекция за състоянието на овощарството в България и конвенционално и интензивно отглеждане на плодове ще изнесе доц. д-р Стела Димкова от института. Тя ще разясни на присъстващите земеделски производители и какви са степените на механизация и прилагане на компютърни програми в овощарството. 
 
От габровския офис на НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). 
В края на семинара ще бъде направена и демонстрация на добри практики при засаждане на овощни дръвчета, допълват от службата за съвети. 
Срещата ще се проведе в сградата на общината на град Дряново (заседателна зала), на улица „Бачо Киро” № 19.