Сектор „Селско стопанство“, който е идентифициран като един от най-рисковите както по отношение изпълнението на трудовите правоотношения, така и по безопасността на труда, е един от най-проверяваните през последния месец във Врачанско, сочи справка на местната Инспекция по труда.

Мярка 60/40 и за работниците в земеделието?

През последния месец са проверени общо 258 фирми, в които са издадени 257 предписания и е спряна една опасна машина. Съставените актове са седем, шест от които са за работа без трудови договори.

„До 31 октомври 2020 г. стопаните имат възможност да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а от Кодекса на труда за повече от един ден, за 6 часа, освен за 4 и 8 часа, и без да се заплащат предварително осигурителни вноски.

До 31 октомври земеделските стопани могат също да наемат, отново за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, и трайно безработни лица с право на социални помощи по силата на трети вид договор – до 120 дни. Двата нови вида договори могат да се използват и от тютюнопроизводителите, освен от земеделските стопани, които произвеждат плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула”, напомни директорът на местната инспекция Румен Младенов.

Той уточни още, че наетите на който и да е от трите вида договори запазват правото си на социално подпомагане. Помощник-инспектори могат да представят на земеделските стопани функционалностите на системата, чрез която образците на всички видове договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да се предоставят онлайн.

Приоритетно експертите са правили проверки по жалби и сигнали на ощетени работници. До момента са издадени 8 наказателни постановления на обща стойност 9700 лв., като всичките са на името на некоректни работодатели.