Работим усилено, за да изградим стратегия за сектор „Животновъдство“ през следващите години. Тя ще стимулира най-вече семейното фермерство и младите. В момента, за съжаление, светът е устроен така че всеки гледа къде дават повече пари, младите избират да заминат в чужбина и да работят за някого, вместо да останат в родината си, още по-малко пък да се занимават със селско стопанство. Затова искаме да приложим схеми, с които да стимулираме младите да изберат Македония пред чужбина. Това каза Моме Младеновски, съветник в сектор земеделска политика в Министерство на земеделието в Македония за Фермер.БГ.
 
 
"За 5 години в сектора повишихме продуктивността на животните си, но в същото време броят на животните се понижи. В същото време хората, заети в сектора намаляват. Работната ръка е един от основните ни проблеми. Младите хора, ангажирани в сектора също не са много. 
 
Искаме да развиваме и селекцията. Тя от своя страна е труден и дълъг процес. Имаме това предвид и изготвихме стратегия за развитие през следващите 10 години", разказа той.
 
 
В основата на всичко обаче стои фамилното фермерство.
 
"Искаме да развиваме семейното фермерство – малки ферми, с малко животни, обикновено стопаснисващи се от семейството, тъй като както казах и по-рано работната ръка наистина е проблем. Смятам, че именно фамилното фермерство ще задържи и младите по райони", каза Младеновски.
 
Експертът, който е и фермер, стопанисващ 500 овце, обясни по какъв начин страната подпомага младите, искащи да се занимават с животновъдство към момента. 
 
"Имаме мярка, с която помагаме младите хора, които искат да започнат да се занимават с животновъдство. Стимулираме ги като им отпускаме 10 000 евро да започнат бизнес. След това обаче имат много възможности, да използват субсидиите от нашите схеми. А в момента обмисляме и специална схема изцяло насочена към младите овцевъди. 
 
Имаме директни плащания, както и схеми за развитие на селските райони. Имаме схема за биологичните производители, както и за стимулиране на местните породи. Схемите ни са почти сходни с тези, които България прилага, но субсидиите, които ние отпускаме са двойно по-ниски". 
 
 
Македония има около шестстотин хиляди овце и четири хиляди фермери, заети в Овцевъдството.
 
"Породите у нас са Асаф, като имаме и кръстоски, както и традиционни месни породи, на които държим най-много. Асаф е много продуктивна порода, но в Македония, тези овце не могат да приспособят напълно. Внесохме породата преди около 3-4 години и все още не повече от 5 ферми гледат Асаф. 
 
За да добиете представа най-голямата ферма в Македония е от 8 000 животни, а средни ферми ние наричаме тези с около 1000 до 5000 животни. 
 
Разчитаме основно на директните продажби. Те са най-развити у нас , тъй като фермерите изграждат доверие в своите клиенти и откриват своята ниша. 
 
Но за нас е много важно да изградим два начина за развитие на сектора – комерсиално (големите индустриални ферми) и традиционно отглеждане на животните. Като цяло искаме да обвържем селския туризъм с програмата за развитие на селските райони, тъй като смятаме, че много важно е не само да взимаме субсидии, но и да изградим ниша, от която да идват средства, а според нас това е селският туризъм", разясни Младеновски.
 
През тази и следващата година Македония ще изготви стратегия 2020-2027, като в документа ще се прецизират различни мерки за развитие на сектора, както и за внедряване на иновации и стимулиране на младите в селското стопанство.