В България и чужбина се организират редица събития, които би трябвало да помагат и да бъдат полезни на земеделските производители, за да вършат работата си по-ефективно, по-качествено и в крайна сметка да произвеждат храната, която всички консумират. 
 
Дали тези събития са наистина полезни и кои от тях реално водят до желаните резултати? 
С такъв въпрос се обърнаха Фермер.БГ и Трактор.БГ към своите читатели в специално проучване. 
 
 
Като най-полезни за бизнеса участниците в проучването са посочили изложенията и панаирите. 
От общо 608 анкетирани, 57 процента са отбелязали този отговор. На второ място като полезност респондентите в проучването са очертали обученията. За това свидетелстват отговорите на 54% от анкетираните. 
 
 
Вече писахме, че участниците в проучването отчитат като най-полезни – АГРА с 26% и  БАТА АГРО с 23%. На трето място по брой участници за изминалите две години е Добричкият панаир. 
 
Основните ползи от събитията 
Като основни ползи от участието в събития се посочват събирането на практична и полезна информация за новостите в сектора. Това е отбелязано от 51 на от респондентите, а други 51% пък отбелязват обмяната на опит и идеи, които могат да се направят по време на аграрните форуми чрез разговори с търговци и колеги. По този начин всички „сверяват часовника си“.
 
 
Фермерската общност е една от най-активните в размяната на информация. Затова не е изненадващо, че контактите с колеги по време на събитията в аграрния сектор са поставени на четвърто място като полза от посещаването на форуми. 
Придобиването на нови знания се нарежда след тях като нещо полезно, което се черпи по време на събитията в сектора на селското стопанство. 
 
Как избират къде да отидат фермерите? 
За да отидат фермерите на едно събитие е много важна неговата тема. Не е достатъчно събитието да е обявено само като аграрно. Често актуалните теми, които възникват по време на ежедневната работа във фермата, са тези, които насочват земеделските производители към дадено изложение, семинар или конференция.
 
Логично е в такъв случай, че участниците в проучването на Фермер.БГ и Трактор.БГ са посочили именно темата като най-важният критерии, който определя решението им да посетят или не дадено събитие. 
 
 
Продуктите, представяни на различните аграрни форуми са пряко свързани с работата на стопаните. Възможността да се види тяхното действие, работа или ефект, е вторият фактор, който участниците в проучването посочват като определящ за посещението на дадено събитие. 
 
Третият водещ фактор е местоположението на събитието. Земеделските производители работят почти денонощно и времето е ценно за тях. Затова пътуването до отдалечени от стопанството им места, често е проблем. Именно  това е причината за посочването на мястото на даден агрофорум като един от водещите за предпочитан избор за посещение. 
 
 
Според данните от проучването  може да се добави и още един елемент на развиваща се тенденция. Това са плановете за бъдещи посещения на аграрни форуми. 51% от респондентите смятат да увеличат броя им в програмата си през следващите 12 месеца.