От 2013 до 2019 г. производството на руски трактори за селското стопанство се е увеличило 6 пъти. За постоянно увеличаващото се качество на машините говори ежегодишно растящият износ: от 2013 г. насам той се е увеличил 7 пъти, съобщава Руската асоциация на производителите на специализирана техника (Асоциация Росспецмаш).

Директно от Агритехника: Избраха най-добрите трактори за 2020 г.

Произведеното количество всъщност не изглежда впечатляващо на фона на световния пазар, но е сериозен напредък, за който основен принос има държавната подкрепа на машинния сектор. По-конкретно става дума за Постановление №1432.

През последните години руските заводи са пристъпили към реализирането на ред мащабни инвестиционни проекти. В частност, Ростсельмаш ще изгради нов тракторен завод до 2021 г. и ще модернизира част от дейностите си. За целта ще бъдат инвестирани над 200 млн. лв.

Петербургският тракторен завод е разработил и пуснал серийно нов трактор 3-4 клас. Освен това той е отворил и център за производство на автоматични скоростни кутии за трактори.

Понастоящем производствените мощности на руските предприятия позволяват още да се увеличи числеността на пусканите на пазара нови трактори, и то почти три пъти.

За постигането на тази цел и развитието на сектор машиностроене за селското стопанство е заделен бюджет за периода 2020-2024 г., който се изчислява на не по-малко от 460 млн. лв. на година. По този начин властите ще запазят отпусканите субсидии в размер на 15% от цената на земеделските машини.

От Асоциация Росспецмаш допълват, че в бъдеще ще продължи субсидирането на кредитирането на земеделските производители и ще бъдат насочвани субсидии от регионалните бюджети само при условие че се купуват машини, които отговарят на изискванията в Постановление №719.