Европейската асоциация на производителите и търговците на агротехника (СЕМА) публикува актуални данни за стойността на всеки един пазар на земеделска техника в Европейския съюз (ЕС). За оценката на пазарите във всяка страна СЕМА е използвала „нетни“ стойности. Така в началото се разглежда паричната стойност на производството, а след това се добавя вносът и се изважда износът, съобщава agriland.ie. 

Какви технологии за прецизно земеделие се използват в Германия?

С други думи „нетният пазар“ (във всяка страна) се равнява на производството плюс вноса и минус износа. 

През 2017 г. Германия, Франция и Италия излизат в челните позиции, следвани от Великобритания, Белгия, Испания, Полша, Австрия и Холандия. 

Германия и Италия може да се похвалят с най-положителен баланс в търговията със селскостопански машини. Следва ги Холандия. Румъния е изправена пред най-силния търговски дефицит, следвана от Франция и Испания в тази класация. 

Картата и инфографиката по-долу показват информацията с повече детайли. 

СЕМА също така е събрала данни, които се отнасят конкретно за производството на земеделска техника (включително трактори) в целия ЕС.  Цифрите показват, че общото производство е на стойност 41 млрд. евро през 2017 г. Налице е ръст от 6,4% спрямо 2016 г. 

След спад през 2016 г. производството на агротехника в ЕС се възстановява в повечето страни през 2017 г. Така сред основните производители отличително място заема Италия, тъй като страната регистрира значителен спад в производството (-10%).

Таблицата по-долу показва повече данни за производството в страните в ЕС. 

Европейската асоциация на производителите и търговците на агротехника също така е събрала данни за производството на (земеделски) трактори конкретно. Данните показват, че то е на стойност 6,5 млрд. евро през 2017 г. Сравнено с 2016 г., налице е спад от 14%. 

Тук е моментът да се отбележи, че тракторите представляват над 16% от общото производство на земеделска техника (в парично изражение).

Следващата таблица показва как производството на трактори в ЕС се променя през последните няколко години.