С 9.4% е намалял износът на България на храни и живи животни към трети страни през януари-август 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. Обемът на експорта се е свил от 997.2  млн. лв. на 903.5 млн., съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).
 
 
В същото време вносът на храни и живи животни се е увеличил с 4.1% от 546.5 млн. лв. на  568.8 млн. за същия период. Като цяло България запазва положителното търговско салдо въпреки намалението на износа.

Общият експорт за 8-те месеца на 2017 г. расте с 16.8% спрямо година по-рано. През миналата година в периода януари-август е бил за 10 010.1 млн. лв., а през тази е 11 693.7 млн. лв.

Вносът през посочения период обаче също е нараснал и то с повече с 26.7 на сто, от 11 000.4 млв. лв. през 2016 на 13 932.8 млн. лв. през 2017 г. Така е формирано отрицателно търговско салдо, което е над два пъти по-голямо в сравнение с предходната година.