Общинската служба по Земеделие Тунджа-Ямбол организира информационна среща за измененията на Закона за подпомагане на земеделските производители.   
 
Срещата ще има за цел да се информират земеделските производители, че за кампания в ИСАК за 2015 г., няма да бъдат допустими за получаване на субсидия тези площи, за стопанисването на които не е регистрирано правното основание за ползване на земята.
 
Ето защо собствениците и ползвателите на земеделска земя, които не са подали декларации и заявления по чл. 69 и чл. 70 от ППЗСПЗЗ, трябва да представят такива в ОСЗ „Тунджа-Ямбол” до 15 февруари 2015 г. 
 
Срещата със земеделските производители от землищата на община „Тунджа” ще се проведе на 07 януари 2015 г. от 10 часа в залата на общината.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!