Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) създаде първата в България реална система за събиране на празни пластмасови опаковки от пестициди, с цел да намали рисковете, свързани с употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ) и да отговори на изискванията на законодателството в тази област.

 

През 2015 г. над 1400 земеделци от всички области в Северна България участваха в пролетната и в есенната кампания по събиране на празни опаковки от ПРЗ.

 

През 2016 г. системата постепенно ще обхване и Южна България, а в следващите години развитието ще цели повишаване на участието, т.е. да се включат възможно най-много земеделски производители.

 

Услугата по събиране на празните опаковки от ПРЗ е напълно безплатна за земеделците – eдинственото условие е да се прилага добрата земеделска практика за трикратно изплакване на опаковките от ПРЗ по време на приготвяне на разтвора за пръскане.


 

            Северна България – обхванати са 14 области: Добрич, Варна, Разград, Силистра, Русе, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин

          Кампания пролет 2016 – към системата се присъединяват 7 области: Пазарджик, Пловдив,   Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас
 

           Кампания есен 2016: към системата се присъединяват 6 области: София, Перник, Благоевград, Кюстендил, Кърджали и Смолян
 

Контакти с фирмата оператор на ССОП Скалар Еко ЕООД:

 

Централен офис в гр. Русе – 0876 208 860 / 082 840 279

област Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново - Радослава Панева, моб.тел.: 0876 208 868 

област Враца, Монтана, Видин - Чавдар Ивайлов, моб. тел.: 0877 513 313

област Русе, Силистра, Разград, Търговище - Милен Димитров, моб. тел.: 0877 511 471

област Добрич, Варна, Шумен - Мартин Христов, моб. тел.: 0877 508 217

област Бургас, Ямбол, Сливен - Мирослав Чанев, моб. тел.: 0877 149 865

област Хасково, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик - Даниела Раднева, моб. тел.: 0877 458 842