Разрешението за изкупуването на суров тютюн вече не е безсрочно, а за срок от 4 години. То важи за цялата страна и не може да се прехвърля на друго лице. Това гласят промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия, които депутатите приеха днес.

Тютюневите изделия – с нова маркировка

С гласуваните промени в Закона се забранява също предлагането и продажбата на тютюневи изделия, в които има добавки, които улесняват вдишването и абсорбирането на никотина.

Текстовете предвиждат още производителите и вносителите на нови тютюневи изделия да предоставят чрез общия електронен портал на ЕС информация за съставките и емисиите, научните изследвания за токсичност, опасност от пристрастяване.

Институтът по тютюна и тютюневите изделия трябва да получава данни за всички тютюневи изделия, които се пускат на пазара. Това важи и за електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене.

Организациите и висшите училища, които правят научни изследвания в тази област, могат да притежават технически съоръжения за рязане на тютюн. След като се сдобият с такова обаче, те са длъжни да съобщят в Министерството на икономиката в 14-дневен срок.