Националната асоциация на зърнопроизводителите в България отказа да подпише меморандум между МЗХ и пет земеделски асоциации.

Ползвателите и собствениците на земеделски земи са две различни страни. Нелогично е да се предлага меморандум за реформа в земеделието от страна на собствениците на земеделските земи в България. Това каза председателят на НАЗ Радослав Христов на кръгла маса „Реформата в българското земеделие”. Срещата беше организирана от Българката асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), в партньорство със Земеделското министерство.

От БАСЗЗ предлагат общ меморандум за развитие на българското земеделие, срещу който от НАЗ възразиха. „Може ли моите арендодатели да ми предлагат меморандум как ще развивам земеделието в България оттук нататък”, възрази председателят на асоциацията на зърнопроизводителите Радослав Христов.

Според него много собственици на земи принуждават арендатори да плащат по-висока рента за ползването на земята. „Опитват се почти по силов начин да налагат по-висока рента по региони. Не мога на Бай Иван да му давам 20 лв. рента, а на него (едрия собственик – бел. ред) защото е по-голям собственик – да му давам 30 лв. рента. Бай Иван има по-голяма нужда от пари, отколкото те (големите собственици на земеделски земи – бел. ред)”, обясни Христов.

Много от земеделската земя у нас се обработва без правно основание, поради факта, че голяма част от дребните собственици на земи нямат документи, а са реални наследници, каза още Христов. Има на практика много фактори, поради които не могат да се сключат договори за ползване на земята.

„Ако има много наследници – единият може да е в Германия, другият – във Варна, третият – в Русе например, четвъртият – в София – как да ги събереш всички, за да подпишеш договор за аренда?”, попита Христов. Според него - между 30 и 40 % от обработваната земя е без такова правно основание.  Христов каза, че от МЗХ са много наясно с този проблем и ако бъде въведено като задължително условие за получаване на директни плащания, няма да се възприеме добре от НАЗ.

Председателят на НАЗ каза още, че е против предложението на БАСЗЗ за спешен закон за комасацията (уедряване) на земеделската земя. „В България е рано още да се прави закон за комасацията на земята. Защото ако има такъв закон, основният мотив ще бъде друго нещо. Думата комасация е синоним на заменка”, каза Христов.