Работим по пренотифициране на държавната помощ за хуманно отношение към птиците за нов 5-годишен период след 2022 г. Това каза министърът на земеделието Христо Бозуков по време на среща с представители на Асоциацията на промишленото птицевъдство. 

Увеличават се малките стопанства с до 200 пилета за месо

Това може да стане след приемане на законодателство на ниво ЕС. Продължаването на схемата е по искане на бранша. По тяхно настояване са променени и указанията по схемата за хуманно отношение. Целта е да бъде признавано клане на птици в кланици в трети страни и такива от ЕС.

За да се подпомогне изхранването на животните за производствени цели, ще бъде изпратено писмо до ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“. Целта е да бъдат проучени възможностите за отпускане на пшеница и царевица за производителите. 

Браншовиците настояват за възможност, чрез която да заплащат зърното по цени на жътва към този момент. Според тях количествата могат да се предлагат на търгове през Софийска стокова борса АД (ССБ) чрез критерии за допустимост на кандидатите.

Друго тяхно искане е сектор индустриално птицевъдство да бъде включен във всички нотифицирани мерки до момента за предотвратяване на икономическите загуби от кризата с OCVID-19, както и в мерките за възстановяване в новия програмен период след 2023 г.

Министър Бозуков припомни, че птицевъдството бе допустимо по мярка COVID-2, като подпомагането се предоставяше на зает в производството – за направени разходи за дезинфекция и предпазни облекла.

Предложение на бранша е също да бъдат отпуснати безлихвени кредити за оборотни средства или за фуражи. Те могат да бъдат предоставени от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), Българска банка за развитие или друга финансова институция. 

Професор Бозуков обясни, че Министерството на икономиката вече е промотирало нова гаранционна схема. Тя дава възможност за отпускане на необезпечени заеми за оборотно финансиране на малки и средни фирми в размер до 70% от приходите им през 2019 или 2020 г.