Кризата, предизвикана от пандемията от коронавируса COVID-19, се отразява негативно на почти половината от земеделските производители.

Напрежение в земеделието: Няколко бранша искат среща с премиера

Национално представително проучване, организирано от агенция „Прагматика“, установи, че 47% от заетите в земеделието и животновъдството са изложени на неблагоприятни ефекти от ограниченията още в първите седмици на извънредното положение.

Останалите 53% споделят, че мерките не оказват особено влияние върху работата им. 

Изследването е проведено в края на миналия месец сред представителите на 722 фирми – собственици и мениджъри. Проучването е национално представително за България, като целта е да се установи как реагира бизнесът в ситуация на Covid-19.

ВИЖТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ

Селското стопанство силно се отличава от почти всички останали икономически сектори по отсъствието на крайни оценки за последиците от извънредното положение. Представителите на аграрния бизнес изцяло се придържат към умерените оценки. 

Сред тях липсват мнения, че ефектите от пандемията в работата им ще бъдат изключително негативни. Отсъстват и очаквания за благоприятно влияние на извънредното положение.

Предприемачите в сектора показват реализъм: в условията на повсеместна криза никой сектор не е в безопасност, но добрите професионалисти намират начини да се справят даже в извънредна обстановка.

Кои са основните рискове пред бизнеса в страната като цяло?

Изследователите от агенция „Прагматика“ отбелязват шест вида заплахи, очертани от бизнеса.

  • Спад в приходите и риск от фалит: при над 81% от фирмите е налице спад в продажбите, като половината от тях определят ситуацията като критична.
  • Хора и заплати: спадът в продажбите формира второто най-сериозно предизвикателство пред бизнеса - запазване на служителите, изплащане на заплатите и осигуровките им. Налице са затруднения при организирането на работния процес както на място, така и от разстояние.  
  • Нови възможности за продажба: по-гъвкавите фирми се опитват да реагират бързо и определят като основен приоритет адаптацията и откриването на нови възможности за продажби.
  • Събиране на вземанията: много от компаниите се оплакват, че срещат сериозни трудности при събирането на вземанията си.
  • Поддържане на производството: сред производителите сериозно предизвикателство е поддържането на производството осигуряване на безопасен и ефективен работен процес, доставка на суровини, променливо търсене и други.
  • Промяна на модела на работа: ситуацията е нова, никой не е подготвен за нея. В същото време необходимостта от промяна на модела на работа е неизбежена, а самата промяна е труден процес.

За относителната стабилност в аграрния сектор говори интересен факт: 83% от неговите представители отбелязват, че от началото на извънредното положение нямат промяна в приходите от своята дейност. В същото време останалите 17% отчитат намаление на приходите си наполовина и дори повече.

Данните за пореден път показват, че в селското стопанство има отделни, особено трудни браншове, в които стопаните по-често се замислят дали да не се откажат. Като примери обикновено се посочват чувствителните сектори „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Оранжерийно производство“.

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Какво ни казахте: Засили се интересът към живот и работа на село

Нова заповед: Пазарите ще бъдат затворени само 3 дни - за празниците

Криза: Фермери и власт обсъдиха извънредните мерки и пазара