Депутатите от Комисията по земеделие гледат на второ четене промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Преди две седмици на първо четене бяха гласувани важни промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)  

Част от измененията предвиждат изменение в ЗСПЗЗ е чл. 37в, който се отнася за сключването на доброволните споразумения за комасирано ползване на земеделската земя.

Четете още: Проект: Пасищата, мерите и ливадите ще се разпределят по нов ред

 

Предложено е споразумението, което се сключва между ползвателите, да влиза в сила, когато е подписано от не по-малко от 2/3 от ползвателите и при условие, че обхваща не по-малко от 2/3 от площта в съответното землище. 

За ползвателите, които не са подписали споразумението, се изготвя служебно разпределение на масивите.