Приетата през септември миналата година Наредба №5 за прилагане на правилата на биологично производство ще се променена тази пролет, за да бъде отчетен опитът на производителите в бранша, както и добрите практики в други европейски страни.
 
 
„Очаквам обсъждането да премине по съкратена процедура и промените да бъдат публикувани в „Държавен вестник“ най-късно до 15 април“, коментира пред Фермер.БГ д-р Стоилко Апостолов, управител на Фондацията за биологично земеделие „Биоселена“.
 
Основната промяна е свързана със сегашното задължение в чл. 36 от Наредбата за вземането на лабораторни проби от всички парцели и животни, за които изтича тригодишния преходен период, преди да се издаде сертификат за биопроизводство. 
 
„Често преходният период изтича през декември, тъй като обикновено тогава се сключват договорите за сертификация – в края на годината. А по това време на годината на полето няма растителност или няма вегетация, няма сокодвижение в растенията, няма листна маса. Трудно е да се прецени сертифициращата фирма от какво да вземе проби. А в някои случаи се сертифицира празна земя като угар. Тогава от какво ще се вземат проби? Този член е доста безсмислен“, каза Столико Апостолов.
 
По време на работна среща тези дни представители на земеделското министерство обяснили, че при надзорните проверки са установили много стопанства, в които сертифициращите фирми никога не са взимали проби. Този проблем обаче може да се реши с предписания към тези фирми, без да се създават усложнения за всички.
 
На срещата е договорен компромисен текст: минимумът ще бъде да има една лабораторна проба от едно стопанство за една култура. 
 
„Иначе това изискване ще бъде непоносимо. Първо, биоземеделието не разчита на лабораторни анализи. Сертификатът не означава, че продуктът е чист. Сертификатът означава, че производителят спазва забраните за използване на химически препарати за растителна защита, химически торове и други. В противен случай се губи смисълът да правим преходен период от три години. Не бива ние да правим прецедент в света“, допълни д-р Апостолов.
 
Освен това е ясно, че щом всички знаят кога точно ще се вземат пробите, ще са подготвени. По принцип лабораторните анализи трябва да се правят по преценка на сертифициращите фирми въз основа на оценка на риска – там, където има рискови производства или където в съседство има конвенционални полета.
 
 
Другата промяна в Наредба №5 ще бъде свързана с действията при откриване на неразрешени вещества. На срещата между представителите на биопроизводителите и експертите от агроведомството е решено, че ще бъде възприета практиката, която се прилага в повечето европейски страни. 
 
При откриване на неразрешени вещества сертифициращата организация ще провежда разследване, за да се установи дали има умисъл в замърсяването или то е проникнало отвън, като има вероятност да е допусната и лабораторна грешка. При проверката ще се правят и повторни тестове на проби.  
 
В тези случаи е важно да се установи дали биопроизводителят има вина за замърсяването и дали е бил в състояние да го предотврати чрез някакви предпазни мерки, като създаване на буферни ивици и засаждане на подходяща растителност.
 
„Но когато има пръскане със самолет, никакви предпазни мерки няма да помогнат. Защо тогава да наказваме биопроизводителя с отнемане на сертификата?“, отбеляза Стоилко Апостолов. 
 
Той е оптимист, че секторът е в добър диалог със земеделското министерство и промените в Наредбата ще бъдат приети много скоро, така че да няма допълнителни затруднения за биопроизводителите.