В своя последен доклад експерти на Oil World прогнозират, че в ЕС и Аржентина през втората половина на настоящия сезон 2017/18 преработката на слънчогледово семе ще се увеличи до максимален показател за аналогичния период през последните три сезона  – 3,64 млн. тонн и 2,08 млн. тона съответно. Отбелязва се, че ръстът на преработката в Аржентина през 2018 г. е обусловен от увеличаване на производството на слънчоглед в страната до 3,45 млн. тона (+0,1 млн. тона/годишно), съобщава zol.ru.

Турция продължава активно да внася слънчоглед

В същото време преработката на слънчогледово семе в световен план през периода април-септември възлиза на 19,23 млн. тона, което регистрира спад от 6% спрямо аналогичния период през 2017 г. (20,43 млн. тона).

Трябва да отбележим, че понижаването на световната преработка на слънчоглед ще бъде обусловено преди всичко от спад на същия показател в Украйна до 5,42 (6,46) млн. тона и Русия – до 4,15 (4,68) млн. тона.