Парламентарната Комисия по земеделие подкрепи на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2021 г. Той бе внесен от Министерския съвет на 29 октомври, а ето какво ново могат да очакват фермерите.

Готвят се нови промени в Закона за подпомагане на фермерите

Обща селскостопанска политика 

По Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за директни плащания се предвиждат 1 604,9 млн. лв. европейски средства. За финансиране на пазарни мерки общият бюджет е 113,8 млн. лв., от които 76 млн. лв. европейско финансиране и 37,8,4 млн. лв. от националния бюджет.

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са предвидени – 1 123,3 млн. лв., от които 922,3 млн. лв. европейски средства и 201 млн. лв. национално съфинансиране.

Министерство на земеделието

По проекта на бюджет на агроминистерството предвидените приходи за 2021 г. са 149,4 млн. лв. Предложеният разходен таван е 243,5 млн. лв., от които: за персонал – 152 млн. лв., за капиталови разходи – 16,8 млн. лв. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са 142 млн. лв., от които за Селскостопанска академия отиват близо 31,5 млн. лв.

По области на политики и бюджетни програми тези средства са: 

•    за „Земеделие и селски райони“ – 186,2 млн. лв.;
•    за „Рибарство и аквакултури“ – близо 6,2 млн. лв.;
•    за „Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча“ – 30,6 млн. лв.;
•    за „Администрация“ – 20,5 млн. лв.

Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, е 92,8 млн. лв., а максималният размер на новите задължения – 89,8 млн. лв.

За извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД, са утвърдени 24 млн. лв. и 2,1 млн. лв. за Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“. Тези средства не могат да бъдат пренасочвани, уточнява в своя доклад председателят на земеделската комисия – Мария Белова.

ДФ „Земеделие“

По проекта на бюджет на ДФЗ за 2021 г. са предвидени приходи от около 3,5 млн. лв. Разходният таван е около 370,9 млн. лв., от които за субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – 300,4 млн. лв., за капиталови разходи – 10 млн.лв. Бюджетните взаимоотношения с централния бюджет са в размер на 407,4 млн. лв. 

По области на политики и бюджетни програми тези средства са:

•    за „Земеделие и селски райони“ – 336,9 млн. лв.;
•    за „Рибарство и аквакултури“ – 393,6 хил. лв.;
•    за „Администрация“ – 33,6 млн. лв. 

Максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, е 327,4 млн. лв., максималният размер на новите задължения е 325,4 млн. лв.

За електронно управление и използваните информационни и комуникационни технологии са утвърдени общо 5,6 млн. лв. за Министерството на земеделието и 8,1 млн. лв. за ДФЗ.