Сериозни спадове в добитата овощарска и зеленчукова продукция отчитат данните от последния оперативен анализ на Министерството на земеделието (МЗХГ).

План ускорява работата на ДФЗ

Към 24 юни засадените открити площи с пипер, дини, пъпеши и ягоди нарастват в рамките на 3,4 - 21,9% спрямо година по-рано, а тези с картофи, домати, краставици и зеле са с между 5,5% и 41,9% по-малко. В начален етап е събирането на реколтата от полски домати и пъпеши, като са добити съответно 20 тона и 87 тона.

Отчетените количества при доматите са с 30% по-малко спрямо същия период на 2020 г. Производството на краставици на открито пък е с 71,5% по-малко.

Към момента производството на зеле, картофи и краставици на открито е в границите от 31,5% до 71,5% под нивото на отчетеното по същото време на миналата година. Тук фактор са по-малкото реколтирани площи и понижение на средните добиви (с изключение на картофите). Засега в страната са произведени с 25% повече оранжерийни краставици спрямо същия период на предходната година, докато при оранжерийните домати е налице намаление с 29,7%. 

Поради по-късното прибиране на реколтата и формирания към момента по-нисък среден добив, продукцията от череши е с 29,2% по-малко в сравнение с 2020 г., а тази от вишни – със 79,4%. 

Реколтирането на площите с малини и кайсии е в начален етап, като засега са добити съответно 42 тона и 34 тона.