План с мерки за подобряване дейността на Държавен фонд “Земеделие” беше изготвен и публикуван, съобщиха от пресофиса на фонда. 

Вижте целия план 

Идеята е да се навакса с обработката на забавени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.), както и подобряване на публичността и прозрачността в работата. 

Планът е одобрен и от служебния министър на земеделието храните и горите проф. Христо Бозуков, допълват от фонда. 

Източник: ДФЗ 

В Плана има набелязани дейности и поставени срокове по прилагане на мерките от ПРСР  като предстои допълване в публичните и частни мерки. Той включва и дейности в Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 и направленията - „Селскостопански пазарни механизми", „Инвестиционни схеми за подпомагане", Технически инспекторат", „Краткосрочни схеми за подпомагане", „Директни плащания на площ“ и „Информационни технологии“.

ДФЗ изготвя в момента и ще публикува на сайта – dfz.bg и на eufunds.bg „Ръководството на бенефициента”. То е предназначено за всички бенефициенти, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР и има за задача да улесни бенефициентите чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.

В понеделник, 28 юни 2021 г., ДФЗ ще открие нови четири „горещи“ телефонни линии – две, от които ще отговарят за дирекция „Договориране“ и две за дирекция „Оторизация“ към ПРСР. Кандидат/бенефициентите ще могат да получат разяснения относно проектите си по телефона, а всеки петък за тях ще бъде „Ден на отворените врати в ДФЗ.