Страните-членки на ЕС изразиха притеснени заради краткия срок за приемане на национално законодателство за хармонизиране на директивата за нелоялните търговски практики.
 
 
Предложението за Директива на Европейския Парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни беше обсъдено неотдавна от страните-членки на ЕС. Мнозинството от държавите членки изразиха притеснения, че предвиденият срок от 6 месеца за приемане на национално законодателното за хармонизиране на директивата е твърде кратък. Те настояха той да бъде удължен - да се избегне прекомерната административна тежест, особено във връзка с докладването; да продължи дискусията по отношение на правомощията на правоприлагащия орган от гледна точка на националното право – по-специално санкции и конфиденциалност.
 
Още в началото ЕК аргументира избора на директива като по-удачен вариант от регламент, тъй като така се дава на държавите членки по-голяма свобода за противодействие на нелоялните търговски практики и те могат да приемат по-строги национални правила. 
 
Българското председателство информира, че работата по досието ще продължи в рамките на заседанията на работната група “Хоризонтални въпроси” на 23 май 2018 г.