На 1 ноември ще се състои Четвъртият научно-приложен обзорен форум за „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари“. Събитието ще започне в 9:00 часа в хотел Експо в София, съобщиха от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство  (САРА).
 
 
Форумът е част от международната научна конференция „ОСП – настояще и бъдеще“, която се организира от Институт по аграрна икономика и се подкрепя финансово от Фонд „Научни изследвания” към Министерство на образованието и науката.
 
На форума ще бъдат представени нови предвиждания за развитие на основни сектори в българското земеделие и ще се дискутират различните резултати и тенденции.
 
Участие в обзорния форум ще вземат и изследователи от ЕС и САЩ, които ще представят предвижданията за развитие на световното и европейско земеделие през следващите няколко години. Съвместното обсъждане и работа на изследователи, браншовисти, експерти и вземащи решения специалисти ще даде възможност да се очертаят по-добре средносрочните перспективи пред българското земеделие и да се повиши информираността на всички заинтересовани страни, като се изведат ценни изводи.