По предварителни данни на НСИ, през периода януари – май 2016 г. в страната са внесени 128,1 хил. тона пресни зеленчуци и 104,6 хил. тона пресни плодове, съответно с 9,4% и с 10% повече спрямо същия период на 2015 г. Това сочи Оперативният анализ на основните земеделски култури, изготвен от Министерство на земеделието и храните, актуален към 10 август 2016 г.
 
Най-голям принос за увеличението на общия внос на пресни зеленчуци има ръстът на доставките на лук, моркови, краставици, пиперки и домати - с между 15,5% и 32,1%, най- значителен при доматите. Сред традиционно внасяните в големи количества зеленчуци, намаление на вноса се наблюдава при картофите, с 25,8%. 
 
 
Традиционно, при пресните плодове водещ е вносът на видове, каквито не се произвеждат в страната, като цитрусови плодове и банани. Съществен дял заемат и доставките на ябълки, които нарастват с 3,7% спрямо първите пет месеца на 2015 г. Увеличение на годишна база се наблюдава и при вноса на ягоди, пъпеши, дини, праскови и 10 кайсии - от 38,8% до два пъти, но като цяло количествата не са значителни. От друга страна, при импорта на черупкови плодове, вишни, череши и малини се отчита намаление с между 17,6% и 84,7%. През периода януари – май 2016 г. износът на пресни зеленчуци бележи ръст от 43,3% спрямо съшия период на 2015 г., до 12,5 хил. тона, а този на пресни плодове – с 25,2%, до 14,9 хил. тона. Увеличението на общия износ на пресни зеленчуци е свързано до голяма степен с отчетения експорт на сладка царевица, която попада в групата тарифни кодове за пресни зеленчуци, и на нарасналия износ на гъби. 
 
 
Сред основните зеленчуци, най-значителен ръст на износа на годишна база се наблюдава при тиквите – над три пъти, следван от този при зелето, пипера, краставиците и лука – с между 27,2% и 57%. Чувствително намаление се регистрира при износа на картофи – с 91,6%, докато при доматите понижението е по- умерено – с 4,8%.
 
Нарастването на общия износ на пресни плодове в рамките на периода се дължи основно на регистрирания ръст при цитрусовите плодове (представляващ ре-експорт). От произвежданите в страната плодове, увеличение на износа спрямо петте месеца на 2015 г. се наблюдава при повечето овощни видове, най-значително при ябълките (над 13 пъти) и прасковите (девет пъти). Същевременно, количествата изнесени пъпеши, грозде, вишни и череши намаляват с между 47,5% и 90,8%.  
 

Оперативен анализ на основни земеделски култури към 10.08.2016 г. (Бюлетин № 32/2016)