Реколтата от царевица в ЕС през сезон 2018/2019 може да намалее до 63,1 млн. тона срещу 65,2 млн. тона година по-рано, сочат септемврийските оценки на експерти. Месеци по-рано прогнозата бе още по-скромна – с 2,7 млн. по-малка. Година по-рано европейските фермерите успяха да съберат от нивите си 62,6 млн. тона царевица, пише изданието Казах-зерно.

По-добра реколта от царевицата за зърно

Обемът на началните запаси от селскостопанската култура в ЕС през разглеждания период обещава да расте – до 9,3 млн. тона. Месец по-рано прогнозата бе с 0,2 млн. тона по-ниска. В началото на миналия сезон резервите бяха точно 8,7 млн. тона.

Същевременно предлагането на царевица в ЕС през сезон 2018/2019 ще намалее с 0,8 млн. тона при 90,4 млн. през завършилата 2017/2018. Предходният отчетен период сочеше за предлагане на царевица на ниво 87,4 млн. тона. През 2016/2017 размерът на предлагането бе равен на 85,2 млн. тона.

Вносът на царевица в ЕС през разглеждания период ще се увеличи до 18 млн. тона. През август експерти дадоха същата прогноза. Миналата година обемът на доставките в ЕС бе 0,6 млн. тона по-малък.

Износът на зърно в същото време ще бъде на ниво 1,5 млн. тона. През август перспективите бяха аналогични. Миналата година завърши с обем на доставките в чужбина на ниво 1,8 млн. тона.

Обемът на потребление на земеделската култура в ЕС през 2018/2019 ще нарасне до 82,6 млн. тгона. През сезон 2017/2018 този показател бе по-скромен с 2,5 млн. тона.

Обемът на крайните резерви от царевица в ЕС през 2018/2019, съгласно последните данни, ще намалее до 6,4 млн. тона срещу 9,3 млн. тона година по-рано.