Информационни срещи в четири населени места планира през следващите дни Областният информационен център в Добрич. Експертите ще се срещнат с потенциални и настоящи бенефициенти по европейски програми, с представители на местните власти, академичната общност, бизнеса. Основната цел на всички информационни събития е да представят актуалните възможности за финансиране с европейски средства. 

Гласувайте: Какви ренти се изплащат за стопанската 2021/22 година?

Първата среща е насрочена за 16 ноември от 10 ч. в заседателната зала на град Тервел. На 18 ноември от 10 ч. експертите ще бъдат в Шабла. За 22 ноември от 10 ч. експертите на ОИЦ ще бъдат в Каварна, а на 24 ноември от 15 ч. в Крушари. 

По време на срещите ще бъдат разяснени сега действащи и предстоящи процедури за кандидатстване. Присъстващите ще получат информация за възможностите, които дава отворената процедура по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони. 

Експертите ще отговарят и на актуални въпроси, свързани с финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници за домакинства, както и енергийно обновяване за общини, граждани и предприятия. Всички ще се запознаят с начина на кандидатстване, критериите за оценка и договаряне. Всички събития са със свободен достъп и са напълно безплатни.

До края на ноември ОИЦ-Добрич ще участва в Общата кампания на мрежата от областни информационни центрове за 2022 г. Целта е да се представят новите програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове за споделено управление за периода 2021-2027 г. и да се разяснят приоритети, финансиране, съпоставка с предходния програмен период, предстоящи и отворени процедури за кандидатстване.