Особеностите в хигиенно поведение на медоносната пчела ще бъдат представени на онлайн семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (ТОО-Враца) и Тракийски университет - Стара Загора.

Ще оправим ли БАБХ, ако я пратим на Луната

Събитието ще се проведе на 30 ноември (вторник) от 13:30 часа до 15:30 часа. Участието е безплатно и с предварителна регистрация. Хигиенното поведение е естествен механизъм на социалния имунитет при медоносните пчели, подчертават организаторите и обявяват:

"Участниците в семинара ще разберат кои са гените, които детерминират проявата му. Ще научат за начините за определяне степента на проява на хигиенното поведение при пчелните семейства, а представената от лектора информация е на базата на собствени опити и изследвания."

Основните теми на информационния семинар са:

► Особености в хигиенно поведение на медоносната пчела:

• Гени, детерминиращи проявата на хигиенното поведение;
• Хигиенното поведение, като естествен механизъм на социалния имунитет при пчелите;
• Начини за определяне степента на проява на хигиенното поведение при пчелните семейства;
• Лабораторни и полеви проучвания на признаците, свързани с хигиенното поведение.

► Условията за кандидатстване и възможности за подпомагане на младите фермери по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. през текущия прием 25.11.2021 г. - 28.02.2022 г.

Линк за регистрация: https://forms.gle/129voD2AcqBUCskm6
Линк за достъп: https://zoom.us/j/91940428034
ID на семинара: 919 404 280 34

Програма и покана за събитието може да видите тук.