Близо 22 тона излезли от употреба пестициди бяха извозени към съоръжения за крайно обезвреждане във Франция. Старите препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност бяха съхранявани в склад в монтанското село Медковец. 

Пестициди и суша сринаха добива от мед в Добруджа

Товаренето на пестицидите е направено в присъствието на български служители, представители на местната власт и държавата, както и експерти на избраната френска фирма, която ще подготви сортирането, преопаковането и извозването на пестицидите до инсинератор за унищожаване на опасни отпадъци.

„Операцията по разчистване на старите пестициди започна по разпореждане на Върховна административна прокуратура“, уточниха от Областна администрация – Монтана.

Във връзка с това министърът на околната среда и водите Емил Димитров издаде заповед за възлагане на проверка на обекти, в които се съхраняват излезли от употреба пестициди с изтекъл срок на годност.

Събирането им от територията на цяла Северозападна България започна в началото на есента. До момента са прибрани тонове опасни пестициди от Плевенска и Врачанска област.