Смъртоносният вирус на Африканската чума по свинете (АЧС) бързо превзема нови територии от нашата страна.

Паника: Стопанин укрил болна от чума свиня и захвърлил трупа й

От Северна България инфекцията проби на юг и за първи път стигна до област Бургас. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) потвърди ново огнище на Африканска чума при домашни свине в животновъден обект в село Зидарово, община Созопол.

Агенцията по храните: "Касае се отново за нерегистрирано лично стопанство, в което са отглеждани 14 свине. При посещението на екипа от експерти от ОДБХ – Бургас в личното стопанство са намерени само шест живи прасета." 

Наличието на вируса е потвърдено от Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София.
 

БАБХ: "Това е първият случай на домашни свине с положителни проби за АЧС в област Бургас."
 

Агенцията е предприела незабавни мерки за контрол и ликвидиране на заболяването по правилата на европейското и националното законодателство, и Плана за спешни действия при контрол на АЧС.

Евтаназията и обезвреждането на труповете на всички домашни свине ще започне утре, 13 юли, при спазване на изискванията на Наредба № 22 за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване, допълниха от Агенцията по храните.
 
Създадени са ограничителни зони - 3 км предпазна и 10 км надзорна зони, в които са наложени мерки за контрол и ликвидиране на АЧС. В надзорната зона попадат обекти тип „лично стопанство“, една фамилна ферма за свине и три стада от автохтонната порода "Източнобалканска свиня".
 
В 3-километровата предпазна зона се предвижда превантивно хуманно умъртвяване на всички домашни свине. Клинични прегледи и лабораторен надзор ще бъдат извършени в населените места, попадащи в 10-километровата надзорна зона.

От БАБХ допълниха, че в рамките на активно претърсване за болни и умрели диви свине в област Плевен, е открит още един труп на умряла дива свиня в землището на село Новачене, община Никопол, област Плевен. Пробата е потвърдена като положителна за АЧС.
 
Това е вторият случай на диво прасе с положителна проба в областта.
 
След потвърдените положителни случаи при две диви свине в общините Никопол и Белене, област Плевен и намерения труп на домашна свиня в землището на границата между община Белене, област Плевен и община Свищов, област Велико Търново, се предвижда превантивно евтаназиране и обезвреждане на всички домашни свине, отглеждани в животновъдни обекти за лични нужди (тип заден двор) и обекти, нерегистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  в населените места на границата между двете общини.
 
БАБХ отново напомни, че стопаните трябва да спазват правилата за предпазване от заболяването. Всички случаи на болни и умрели свине трябва да бъдат съобщавани незабавно.

АЧС се разпространява, вирусът е изключително устойчив в околната среда и замърсени продукти.
 
Отпадъци от свинско месо и продукти, както и опаковки от тях, не бива да се изхвърлят на нерегламентирани места и в природата. Изхвърлянето на всякакви отпадъци или трупове води до замърсяване на околната среда и на местообитанията на дивата свиня.