Сигнал от депутат обръща внимание върху пореден проблем, възникнал в „Напоителни системи” ЕАД. По негова информация главният инженер на дружеството е регистрирал търговско дружество – „Благстрой-инженеринг”ЕООД на името на майка си, което осъществява услуги, подобни на тези, извършвани от „Напоителни системи” – оператор на язовирни стени.

Гласувайте: Виждате ли смисъл от приемите по ПРСР? 

През 2021 г. видинският клон на държавното дружество поддържало язовирите Елещеф, Ракитница, Тияновци, Делейна и Калина за сумата от 6300 лв. Но след изтичане на договора с Община Брегово (през януари 2022 г.) „Напоителни системи” не предлага нов такъв на местните власти. Единственият друг кандидат за обществената поръчка е именно фирма „Благстрой-инженеринг”, която сключва договор с Общината.

Констатирането на нарушението идва година по-късно. В началото на януари 2023 г. в земеделското министерство пристигат резултатите от вътрешната проверка в „Напоителни системи”. Те показват, че съответното лице е влязло в конфликт на интереси – заема висша публична длъжност, която ползва за лични облаги.

„Отделно от това, съгласно договора за възлагане на управлението на „Напоителни системи” ЕАД – клон Видин, управителят на клона е длъжен да контролира приходите и разходите, като се стреми към печалба. В този смисъл управителят на клона е следвало да положи грижата на добър стопанин за сключването на договори като оператор на язовири с Община Брегово”, се казва още в отчета на дружеството към министерството.

За извършените нарушения предстоят да бъдат взети съответните мерки, уверяват от „Напоителни системи” ЕАД. Управителят на видинския клон дължи обезщетение за преките и непосредствени вреди, които е причинил на клона.

Освен това месечното му възнаграждение може да бъде намалено с до 50 на 100. „На управителя на „Напоителни системи” – клон Видин ще бъде възложено да положи всички усилия за сключване на договори за оператор на язовири с Община Брегово за 2023 г.", заявяват още от дружеството.