Областна дирекция Земеделие – Смолян обяви график за провеждане на срещи със земеделските стопани във връзка с регистрация на заявления за директни плащания, за стопанската 2015 г. - 2016 г. и промените в ЗСПЗЗ, съобщиха от Земеделската дирекция. 
 
Срещите започват от 22 януари в Мадан и Рудозем и приключват на 29 януари в Баните и Смолян. 

 

Дата Община Час сграда за провеждане на срещите
22.01.2016 г. Община Мадан 10:00 часа зала № 310 в сградата на общ.
Мадан
Община Рудозем 14:00 часа заседателна зала на общ. Рудозем
 
25.01.2016 г. Община Чепеларе 10:00 часа В ОСЗ- Чепеларе
 
Община Девин 14:00 часа В ОСЗ Девин
 
27.01.2016 г. Община Борино 10:00 часа заседателна зала на общ.Борино
 
Община Доспат 14:00 часа заседателна зала на общ.Доспат
 
28.01.2016 г. Община Златоград 10:00 часа заседателна зала на общ.Златоград
 
Община Неделино 14:00 часа В ОСЗ-Неделино
 
29.01.2016 г. Община Баните 10:00 часа В ОСЗ-Баните
Община Смолян 14:00 часа В ОСЗ-Смолян