Оранжерийните производители ще получат финансова подкрепа от 500 хил. лева за борба с вредителите по доматите за 2024 г., реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (УС на ДФЗ). 

Четете още: Бюджетът за хуманно отношение към свине и птици е 84 млн. лв.

Средствата са осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. 

Целта на помощта е ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя Доматен миниращ молец - Tuta absoluta по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии. 

Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи домати в оранжерии, по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол и ликвидиране на  вредителя по културата домат. 

Размерът на помощта е до 100% от разходите за закупуването и прилагането на продукти за растителна защита, разрешени в България за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta в оранжерии за домати, но не повече от 3 500 лв./ха.

Предстои ДФЗ и Министерството на земеделието и храните да изготвят указанията за предоставяне на помощта.