Общинските съвети масово не приемат и актуализират наредби, с които да определят обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни в общините. Това показва проверка на Върховна административна прокуратура (ВАП).

Как се стигна до проблемите с чл. 137?

Данните сочат, че 138 общини не си изпълняват задълженията да приемат наредби по чл.133 ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). Сред тях са Столична, Варна, Велико Търново, Хасково, Кърджали, Търговище, Свищов, Кюстендил, Враца, Монтана, Добрич, Шабла, Созопол, Приморско, Несебър, Трявна, Девин, Самоков, Сандански.

Нещо повече, 21 от действащите общински наредби, които определят обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, не съответстват на влезлите в сила изменения на ЗВД от 2019 г. 

Поради липсата на приети наредби или на приети, но несъобразени с актуалната редакция на закона, от прокуратурите в страната по 132 случая са ангажирани общинските съвети да предприемат съответните действия.

Внесени са и два протеста до административните съдилища във Варна и Бургас заради неспазване на процедурата по приемане на тези наредби от общинските съвети в Долни чифлик и Карнобат.

Проверката продължава, допълват от ВАП.