Експерти от Министерството на земеделието и храните ще разяснят пред животновъди в Бургаско възможностите за подпомагане в животновъдството за 2015 г. в национален и регионален мащаб. 
 
На 5 февруари 2016 г. от 10.30 часа, в сградата на Областна управа Бургас ще се проведе първата за 2016г. работна информационна среща на Областната експертна комисия по животновъдство Бургас с членовете на ОЕКЖ и животновъди на територията на областта. 
 
По време на заседанието ще бъде представена и информационна тема „Технологии в помощ на животновъдството: Управление и мониторинг на процесите в животновъдството“. Ще се приеме и Програмата на Областната експертна комисия по животновъдство Бургас за 2016 г. Ще се приемат и нови членове на Комисията.