Тези дни интересна новост на испанския свиневъден пазар бе съобщението, че Interporc (Междупрофесионалната организация на испанските свиневъди) подготвя пускането на технически регламент за защита на животните и биобезопасността - Interporc Animal Welfare Spain (IAWS), пише Meatinfo. 

Какво мислят различните страни-членки за зелените приоритети на ОСП?

Това постановление е инициатива, предприета от Interporc, в качеството на подкрепа на работата, изпълнявана от всички без изключение сектори от свиневъдния отрасъл. Тя е насочена към регулиране на дейността на всички по веригата и също така към благополучието на животните.

Документът очертава 5 принципа на благополучието на животните, установени от Световната здравна организация и всички те трябва да бъдат изпълнени във всяка една от областите на контрол: хранене, чистене и дезинфекция, отглеждане, здраве, поведение, управление, контрол на фермите и животните, а също така контрол в скотобойната.

Спазването на всички правила и стандарти дава възможност на производителите да получат сертификат на Injterporc Animal Welfare Spain (IAWS). По този начин ще се повиши престижъг на продукцията, но и сериозно ще се увеличат производствените разходи на испанските свиневъди. Това на свой ред ще даде отражение на пазара.

Преди шест седмици кланичните показатели на свинете бяха по-ниски, отколкото година по-рано. Поради това цената се удържаше на достойно ниво, въпреки че предлагането беше над търсенето. Така в отрасъла нямаше неконкурентоспособни цени за износ.

В момента обаче сценарият радикално се промени. Цената само за 3 седмици скочи с над 20% и възлиза на 1,360 евро/кг живо тегло, с над 30% повече, сравнено с началото на годината  (1,038 евро / кг).

Търсенето рязко нарасна и цените на месото веднага показаха това. Най-голяма изгода извлякоха тези отрасли, които изнасят продукцията си, но в момента ситуацията отново е променена. Промишлените производства, ориентирани към вътрешната търговия, се сблъскаха с риска от дефицит на суровина за вътрешния пазар. Живото тегло падна до 110,24 кг в сравнение със 114,15 кг за аналогичната седмица миналата година (кланично тегло - до 85,79 кг в сравнение с 87,57 кг през 2018 г.).