Броят на говедата у нас намалява, но при овцете, козите и биволите има увеличение, показват нови данни на аграрната статистика.

Пада производството на говеждо месо у нас, в Европа се увеличава

Земеделското министерство публикува тази седмица информация за състоянието на сектора към началото на ноември миналата година. 

„Говедата са 526 500 броя, което е с 2,5% по-малко спрямо 2017 г., а овцете са 1 350 000 броя – с 2,5% повече“, отбелязват експертите.

Кравите намаляват общо с 2,3%, като броят на млечните крави се понижава със 7,1% до 234 000 глави, докато кравите в месодайното направление се увеличават с 10,5% до 106 763 броя. 

Устойчиво висок остава интересът на животновъдите към отглеждането на биволи. За година техният брой се е увеличел с повече от една пета – от 12 809 броя на 15 625 броя. Голяма част от стопаните виждат перспектива в бранша и отглеждат повече биволици майки (+18%).

Като цяло оживление се наблюдава в сектора на дребните преживни животни през миналата година, въпреки тежките последици от чумата в областите Хасково, Ямбол и Бургас.

Овцете майки при месодайните породи са достигнали 131 500 броя, докато млечните овце майки леко намаляват - с 0,4% до 988 400 броя. 

Общият брой на козите се увеличава през периода с близо 6% и към началото на ноември миналата година те са били 271 700 глави.  

Според отчета 2018 г. е била добра за свиневъдството. Секторът е обявил пред властите 654 500 свине, като броят им е с 10,4% повече на годишна база. През годината са заклани 1 181 000 свине – с 5,8% повече спрямо 2017 г. 

Експертите: „Отчита се увеличение с 12,6% на разплодните женски свине над 50 кг.“

Продължава процесът на окрупняване на животновъдните ферми. Средният брой на отглежданите животни в стопанствата се увеличава в резултат на намаляването на броя на стопанствата при всички видове животни. 

Увеличават се и стопанствата, в които се отглеждат 100 и повече млечни крави, а намаляват животновъдите с 50 до 99 млечни крави. Същият процес се наблюдава при овцевъдите и козевъдите.  

Общо добитото мляко в стопанствата през 2018 г. е 1 025 200 тона, от които 898 774 тона краве мляко, 71 536 тона овче мляко, 11 753 тона биволско мляко и 43 137 тона козе мляко.

През изследвания период от животновъдните стопанства са продадени живи или са заклани около 2,212 млн. броя животни, което е с 1,6% по-малко в сравнение с предходната година.