Кампанията за доказване на реализацията на мляко, млечни продукти и животни започна от началото на тази седмица. Тя е свързана със схемите за директни плащания, обвързани с производството, за Кампания 2019.

ДФЗ: Фермерите доказват реализирано мляко и животни до 31 октомври

Животновъдите, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2019 г. подават документи по образец в областните  дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода 01.10.2018 г. – 30.09.2019 г. 

ДФЗ: „От 7 до 31 октомври тази година животновъдите, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2019, трябва да докажат реализацията на млякото и млечните продукти, които са произвели. В същия период фермерите доказват и реализираните на пазара животни.“

За млякото документи се подават по четири схеми, чиито изисквания са разписани в чл. 27в, ал. 1 от Наредба № 3 от 2015 г.

Това са: Схема за обвързано подпомагане за млечни крави – СМлК, Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол- мляко – ЕЖСК (мляко), Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол с направление мляко – ДПЖСК и Схема за обвързано подпомагане на биволи. 

Реализацията на животни на пазара се доказват по три схеми - Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ, Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо), Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация).

В зависимост от това къде са продадени животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци.

Стопаните могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция от официалната интернет страница на ДФЗ.

Попълненият опис по образец се подава на хартиен и електронен носител. 

Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си. Те трябва да бъдат издадени от съответния земеделски производител или от изкупвача на продукцията.