Радарните данни на Copernicus Sentinel-1 заедно с интерферометричната обработка могат да картографират типовете култури от космоса дори по-ефективно от традиционния метод, използващ оптични сателитни изображения. Това показва скорошно изследване, представено по време на уъркшопа Copernicus и новата Обща селскостопанска политика (ОСП), който се проведе онлайн на 9 и 10 март.

Сателитите стават все по-полезни за фермерите

Според изследването тези нововъведения имат потенциал да помогнат за подобряване на прогнозите за добиви, производствената статистика, оценката на вредите от суша или градушка и много други.

Sentinel-1 се състои от два идентични спътника, всеки от които има усъвършенстван радарен инструмент, за да осигури заснемане на земната повърхност ден и нощ и то при всякакви метеорологични условия. Тези изображения се използват за многобройни приложения, като например наблюдение на морския лед, при наводнения, както и при промени в земната повърхност или ледената повърхност чрез процеса на интерферометрия, където се сравняват изображения на едно и също място от последователни сателитни проходи.

Съгласуваност за четири вида култури

Двата идентични сателита Sentinel-1, които обикалят Земята на 180 ° един от друг, позволява да се изобразяват повечето части на света на всеки шест дни. Радарните уреди на сателитите могат да предават сигнал в хоризонтална (H) или вертикална (V) поляризация и след това да приемат както H, така и V поляризация.

Годишното събиране на данни от 2017 г. комбинира двойки изображения на Sentinel-1 на земеделска площ в Севиля, Испания. Изображенията са използвани за класифициране на 17 различни видове култури през тази година.

Графиката показва временните модели на съгласуваност както във VV, така и в VH, измерени за четири вида култури: люцерна, царевица, захарно цвекло и пшеница. Люцерната показва дълъг сезон на растеж, преведен в ниска кохерентност, от януари до септември, докато царевицата представлява много по-кратък цикъл, концентриран през лятото.

„Анализът на времевите редове показва, че кохерентността намалява в присъствието на растеж на реколтата, докато се увеличава извън сезона“, обясни Алехандро Местре-Кереда от Университета в Аликанте, Испания.

„Тъй като датите на отглеждане и продължителността на кампанията са типични за всеки тип култури, този характерен отговор даде възможност за генериране на карти от тип култура с обща точност от 80%“, добавя експертът.

Грудев: Теренните проверки се заменят със софтуерно проследяване в реално време

Потенциални заплахи за екосистемите

Картографирането на култури с помощта на сателитни изображения играе ключова роля в Общата селскостопанска политика на Европа, в която рутинно се установяват „проверки чрез мониторинг“, за да се намали работата на терен и свързаната с това бюрокрация. Освен това, картографирането помага да се наблюдават потенциалните заплахи за екосистемите, ако нови култури бъдат внесени в близост до защитени територии.

В заключение, проучването показва, че интерферометрията на Sentinel-1 представлява солиден източник на информация за извършване на класификация на културите, като по този начин надхвърля добре познатото приложение на мониторинга на изместването на терена.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg