Един от най-големите производители на оборудване за свинеферми, компанията  Automated Production Systems, информира, че подготвя нова система за вентилация тип изпускателен, която е предназначена за прочистването на въздуха в стопанствата, отглеждащи свине, пише  meatinfo.ru.

Търсенето на свинско в ЕС тръгна надолу

Системата позволява да се извежда от сградата филтрирания въздух, като по този начин се понижава риска от заразяване с патогенни микроорганизми.

По думите на мениджъра на компанията, отговарящ за производството, - Брайън Рик, новата система ще позволи ефективно да се реши проблемът с качеството на въздуха. Той отбелязва, че за разлика от стандартните вентилации в новите вентилатори не се допуска изтичане на непочистен въздух навън.

Устройството функционира по следния начин: в самото начало въздухът прониква в специални филтри, след това се извежда в изпарителна охлаждаща система. Накрая с мощни вентилатори въздухът се изтласква на територията на фермата.Остатъчната въздушна маса, която е обработена, минава през специални изпускателни системи.

Освен това вентилационната система предлага решение, което позволява на персонала да управлява всички процеси в околната среда на свинефермата посредством единен контролер.