Национална овцевъдна асоциация (НОА) и Асоциация за развъждане на млечните породи кози (АРМПК) обявиха стачна готовност във връзка с новите условия за прилагане на схемите за директни плащания. Това съобщи съпредседателят на Национална овцевъдна асоциация (НОА) Симеон Караколев за Фермер.БГ.
 
 
Управителният съвет (УС) на НОА, както и на АРМПК са категорично несъгласни с предложните от Министерство на земеделието и храните (МЗХ) промени, описани в проектонаредбата за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Членовете на УС на двете асоциации настояват за прилагане на еднакви правила за всички овцевъди и козевъди, с цел недопускане на дискриминация в бранша. 
 
[news]
Във връзка с описаните в проекта на наредбата предложения, членовете на двете асоциации предложиха следните промени:
 
- Настояваме запазване на възможността за  комбинирано участие по схемите Преходна национална помощ за овце майки и кози майки и помощ, обвързана с производството на овце майки и кози майки под селекционен контрол;
 
- Настояваме за отпадане на заложените несправедливи ограничения за директните продажби, количествата преработка и ограничаване продажбите в определени административни области, посочени в Наредба 26 на МЗХ.
 
В случай на пренебрегване на тези техни искания, овцевъдите са готови да предприемат стачни действия на 30 януари 2017 г. пред сградата на МЗХ. От НОА и АРМПК са категорични, че ако желанията им не бъдат чути, ще настояват за оставките на всички отговорни служители на МЗХ за създалата се ситуация и продължаваща нормативна криза и разединение в бранша.