Информационните срещи на Областен информационен център – Добрич в общините от областта продължават по график. Експертите ще нищят спецификите на подмерки 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", заедно с фермери от Добричко.
 
 
На 30 юли (понеделник) 2018 г. в Тервел ще се проведат две информационни събития – информационна среща и изнесена приемна и открит щанд. 
 
Информационната среща ще се проведе от 10:00 в сградата на Община Тервел, ет. 2, на която ще бъдат представени процедурите по двете подмерки. Експертите ще разяснят условията за кандидатстване с проекти по ПРСР 2017-2020 към Стратегията за воденото местно развитие на територията на МИГ „Тервел – Крушари“.
 
Изнесената приемна ще се проведе от 11:00 до 13:00 часа, ул. Хан Аспарух“ №68 а (пред ресторант „Приятели“), където специалистите от центъра ще информират и консултират за възможностите за финансиране на проектни идеи с европейски средства по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. Фермерите ще могат да получат актуална информация за отворените в момента процедури.
 
Следващата среща е на 31 юли. В Балчик от 11:00 до 13:00 часа на ул. “ Христо Ботев“ №23 (пред сладкарница „Шоколино) ще се проведе изнесена приемна и открит щанд. На нея потенциалните бенефициенти също ще могат да получат актуална информация за отворените и предстоящи процедури.