За две години селскостопанските производители в Германия ще изгубят 50% от приходите си. Ще продължи спада в цените на млякото, месото, дори и на зърнените култури. Това прогнозираха от Немската асоциация на фермерите по време на откриването на Междунаросното изложение за селскос топанство, храни и градинарство Зелена седмица 2016 – в Берлин, Германия, предаде репортер на Фермер.БГ.
 
Няколко са основните стъпки, които политиците и най-вече немското министерство на земделието трябва да предприеме, според Асоциацията.На първо място всички политически лица, които са отговорни, трябва да направят всичко възможно, за да се възстанови руския пазар. Фермерите очакват в лицето на земделския си министър подкрепа при реализацията на немските агростоки и намирането на пазари в ЕС и трети страни. Немските фермери искат също така популяризиране сред обществото на ролята не фермите и най-вече на семейните ферми, които осигуряват устойчиво селскостопанско производство. Трябва да се направи така, че абсолютно всички селскостопански производители, да имат възможността да се възползват от европейските еврофондове, настояват още от Асоциацията на немските фермери. 
 
От своя страна немският земеделски министър Кристиян Шмидт заяви, политиката на министерството е фокусирана най-вече експорта на селскостопанска продукция. Общата селскостопанска политика, по думите на Шмидт, не трпбва да се разглежда като „експериментално поле за социална политика“, а да бъде двигателят на развитието на селскостопанския сектор и биоразнообразието на страната. 
 
София БЕЛЧЕВА