По данни на германската Федерация на асоциациите на ветеринарите повечето млади ветеринари днес искат да специализират в сферата на дребните животни, а не на едрия рогат добитък, свине или домашни птици, информира Topagrar.com.

5 довода за светлото бъдеще на селското стопанство

През 2006 г. в цялата страна е имало 2631 ветеринарни лекари, практикуващи в сферата на селскостопанското животновъдство. Миналата година техният брой е бил едва 1125.

На свой ред броят на ветеринарите, работещи с домашни животни, расте. Ако през 2006 г. те са били 4673, то през 2017 г. те са вече 6099.

Генералният секретар на Германския съюз на фермерите Бернхард Крюскен е обезпокоен от значителното намаляване на броя на ветеринарните лекари, практикуващи в селското стопанство.

В районите с малко животни фермерите все по-трудно намират добри специалисти, които да се грижат за добитъка. Там, където действат големи ферми, все още има достатъчно ветеринарни специалисти. Тенденцията обаче не е утешителна, казва Крюскен.