Неусвоените средства от 5 млн. лв. помощ за сектор „Розопроизводство” да бъдат по най-бързия начин вкарани в работеща вече схема за подпомагане и да отидат отново в сектора, а не извън него. Това настоя пред Агри.БГ председателят Професионална асоциация на розопроизводителите в България (ПАРБ) Христо Николов, като подчерта, че браншът ще настоява за оползотворяването на бюджета за рози.

Кризата с торовете 

От първата схема minimis за компенсиране на част от разходите за преработка на цвят от маслодайна роза, реколта 2021 г., вече е ясно, че остават над 2 млн. лв. неусвоени средства от общо 3 млн. лв. бюджет. До 15 октомври тече прием по втората схема за подкрепа на сектора, която е за нереализиралите продукцията си розопроизводители. Бюджетът по тази държавна помощ е 2 млн. лв.

„Това означава, че на 20 октомври земеделското министерство трябва вече да знае колко пари от тези 2 млн. лв. ще бъдат усвоени. Аз съм сигурен, че ще има между половин и един милион остатък и от тази схема, което общо прави над 3 млн лв. неусвоени от общо 5 млн. лв., отпуснати за сектора”, обясни Николов.

Още след края на приема по първата държавна помощ, Агри.БГ попита ведомството къде се очаква да отидат останалите пари от конкретния бюджет. Получихме отговор, че „тези средства могат да бъдат преразпределяни с решения на УС на ДФЗ, съобразно нуждите на сектор “Земеделие”. Николов обаче не е съгласен с това и настоява парите от бюджета за рози да си останат при розите, като се намери ефективна схема, по която нуждаещите се производители да кандидатстват.

Христо Николов: Хората, които допринесоха за това да се осъществи някаква кампания, да осигурят работни места, да вкарат данъци в държавата, няма да получат подкрепа, а те са най-ощетени, останаха извън всякаква помощ.

По думите му има достатъчно време до края на ноември да се събере една работна група с представители на бранша, да се изкарат данните от Регистъра и за останалите три милиона да се намери най-бързия начин да стигнат до розопроизводителите сега, защото „виждате какви са цените на торовете”, категоричен е браншовият представител.

В момента у нас не съществува сектор, който може да бъде по-лесно подпомогнат по правилния начин – ние сме единственият, който има официален регистър на розопроизводители и розопреработватели - имаме ясни и категорични срокове, в които ние попълваме изключително подробни и пълни декларации затова кой е брал, кой е произвел, кой не е , колко се преработва, знаем с абсолютна точност колко са площите, колко са стопанствата, какви са по размер, колко е бил реалния добив, засечен през договори…”, твърди Николов.

Той не скри разочарованието и недоволството си. „Комуникацията с държавната администрация е по-лоша отвсякога, тотална липса на интерес. Не може да отидат браншови асоциации на среща с министъра и той да не се появи или да дойде за една минута”, заяви на финал Христо Николов.