Над 3 млн. лв. са преведени по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)

Мярка 11: Какво да направят биопроизводителите с липсващо плащане?

От ведомството припомнят, че заявяване за участие по схемата беше възможно единствено през референтната 2015 г., съгласно Наредба 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директните плащания.

Точната сума, която е изплатена на 3 084 кандидати, е 3 258 611 лв.

Право на подпомагане имат бенефициентите, които са подали заявления по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и през 2019 г., като отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания. 

„За да се възползват от финансовата помощ кандидатите трябва да поддържат през всяка година от кандидатстването си най-малко толкова допустими площи - като размер, колкото са декларирали в заявлението си за Кампания 2015 г.", уточняват от ДФЗ.

Финансовата подкрепа се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от размера на допустимите площи, броя допустими животни и заявените схеми.

Подпомагането не може да надвишава 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят на 500 евро.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Браншовици сезират органите за думите на Георги Василев

Ку-треска в нови ферми – Болярово пак се прочу

ДФЗ отговаря: Проблем с плащанията за млади земеделски стопани няма