Проблем с плащанията по схемата за млади земеделски стопани (МЗС) няма. Сумите по схемата са оторизирани от ДФ „Земеделие” на 8 юни 2020 г. (понеделник). По отношение на разполагането със средствата бенефициентите следва да се обръщат към тяхната обслужваща банка.

ДФЗ плати по схемата за млади земеделски стопани

Това е официалният отговор на Разплащателната агенция във връзка със запитване на Агри.БГ. Наш читател, който ни изпрати сигнал на офисната поща, както и негови колеги фермери, които коментират под новината за изплатените субсидии, споделят, че още нищо не са получили по тази схема. 

„В СЕУ на Фонда, като се направи проверка за оторизация и извършени плащания, е отразено, че плащанията са направени. Обръщам се към Вас за съдействие, с което да получим информация какво се случва реално“, пише земеделски производител.

Затова днес се обърнахме с молба към експертите на ДФЗ да пояснят дали има проблем с плащанията и от какво естество са те, ако има такива. А ако става дума за частен случай, къде и как въпросните читатели могат да получат информация какво се случва реално и дали има някакъв проблем в техния конкретен случай.

Както личи от бързия, но кратък отговор на ДФЗ, ако съществува някакъв проблем, то той е в обслужващата банка.