Дирекция „Развитие на селските райони“ в аграрното министерство е една от най-важните дирекции. Тя представлява управляващ орган, който отговаря за управлението и изпълнението на програмата по ефикасен, ефективен и коректен начин.

Една напред, две назад: Кадри си тръгват и се връщат в МЗХГ


Както Агри.БГ вече писа, в началото на месец юни, досегашният директор на дирекцията - Цветомира Стайкова получи заповед за отстраняване. До момента не беше ясно кой ще поеме поста й. Информация не бе обявена и на сайта на агроведомството.


Наша справка показва, че начело на дирекцията застава друг експерт. Информацията вече е достъпна на сайта на ресорното ведомство. Новият шеф на дирекция „Развитие на селските райони“ е Елена Иванова. От 2010 г. тя работи в същата дирекция, като началник отдел "Конкурентоспособност, селски райони и компенсаторни плащания". 


В периода 2000-2008 г. Елена Иванова работи и в Държавен фонд "Земеделие" – РА, където  се занимава с прилагането на пазарни мерки от I стълб на Общата селксостопанска политика (ОСП) и прилагането на програма САПАРД. 


На сайта на ресорното ведомство вече е достъпна и информацията за шефа на Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“. За нейн директор официално е назначен Слави Кралев.