Средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо за страната отбелязват разнопосочни изменения спрямо предходната седмица. 
 
Пиле-замразено 
 
Средната цена на едро на замразено пиле за страната е 3,71 лв./кг, с 0,5% по-ниска на седмична база. Предлагането на замразено пиле на стоковите тържищата е в ценовия диапазон от 2,63 лв./кг в Ямбол, до 4,34 лв./кг в Добрич. В седем от областите се наблюдават разнопосочни седмични ценови отклонения в границите от -4,1% в Монтана, до +1,6% във Враца, предимно в посока надолу.
 
Средно за страната, цената на дребно на замразеното пиле в големите търговски вериги (ГТВ) е 4,57 лв./кг, с 0,2% по-висока спрямо предходния седмичен период. По области, продуктът се търгува в ГТВ на цени от 3,99 лв./кг в София, до 4,97 лв./кг в Смолян. В областите София и Добрич се отчита седмично повишение съответно с 2,6% и 5,5%. 
 
Пиле – прясно, охладено
 
Предлагането на едро на охладеното пиле е в границите от 3,95 лв./кг в Габрово, до 4,83 лв./кг в Благоевград и Варна. В сравнение с предходния седмичен период, в осем области се отчита поскъпване на продукта с между 0,9% в Бургас и 8,5% във Варна. В резултат средната стойност за страната се повишава с 0,7% а седмична база, до 4,42 лв./кг.
 
През наблюдавания период цените на дребно на охладено пиле в ГТВ са в диапазона от 4,12 лв./кг Пловдив, до 4,94 лв./кг в Кюстендил. В единадесет области продуктът поевтинява спрямо предходната седмица в рамките на 1,1% - Добрич, - 5% в Благоевград, докато в Русе, Силистра, Търговище и Шумен се отчита повишение на ценовите стойности с по 2,4%. Така, средната цена на дребно за страната на охладеното пиле в големите супермаркети се понижава с 0,7% на седмична база, до 4,51 лв./кг.