Обвързана подкрепа за говеда по директните плащания от 2015 година ще се получава според предназначението на фермата – тоест дали е за месо или за мляко. В тази връзка е много важно преди началото на Кампанията фермерите да проверят в системата на БАБХ как са отбелязани животните им – тоест като млечни или месодайни, обясни на Националната среща на земеделските производители Снежана Благоева от Министерството на земеделието и храните.
 
Ако имате животни, проверете какво е отбелязано за тях в системата на БАБХ и отбележете това, което отговаря на действителната насоченост на стопанството за схемата, по която се кандидатства, призовават от Земеделското министерство.
 
Проверка на МЗХ в системата на БАБХ е показала, че има животни, които не са отбелязани като млечни крави или като месодайни крави или пък са отбелязани и в двете предназначения. В случай, че в системата на БАБХ са отбелязани и двете предназначения, животното няма да бъде допустимо по нито една от схемите, обсни Благоева. 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА: 
 

 
 
Предназначението на животните не може да се променя до края на прилагането на схемите. Ако едно животно се подпомага като животно за мляко, предназначението не може да се променя – т.е., ако предназначението се промени за месо, животното няма да е допустимо за подпомагане. Тоест веднъж получило предназначение за подпомагане по схемите, животното трябва да продължи да бъде подпомагане по схемата със същото направление. 
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!