МЗХ и БАБХ обявиха пакет от законодателни и административни мерки във връзка със зачестилите случаи на заболявания при селаскостопанските животни през последните месеци и години – син език, бруцелоза, антракс. Институциите, в лицето на зам.-министъра на земеделието д-р Цветан Димитров и изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев признаха, че правилата често се нарушават, а това, заедно с липсата на контрол, са осносвните причини за разпространението на болестите. Фермер.БГ обобщи основните промени, които ресорните институции предлагат, за да не се стига до ситуации като тази с антракса и бруцелозата от последните седмици:

 

Създаване на фонд „Епизотии“ за борба с опасни заразни болести

МЗХ предлага създаване на фонд Епизотии с промяна в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, каза зам.-министър Цветан Димитров. МЗХ ще предложи на Финансовото министерство проект, с който да бъде основан такъв фонд. Средствата в този фонд ще позволят бързо и адекватно ликвидиране на новопоявили се огнища на особено опасни и икономически значими заразни болести по животните, подчерта зам.-министър Димитров. „Един от вариантите, които сме предложили, е той да се финансира от приходи, които БАБХ внася в централния бюджет. Целта ни е по-бързото и адекватно ликвидиране на новопоявили се огнища на особено опасни и икономически значими заразни болести по животните“, коментира зам.-министърът.

Предлагат въвеждане на тригодишна ДПП за животните

Ще бъде въведена многогодишна (тригодишна) Държавна профилактична програма (ДПП). Това предвиждат част от мерките, предложени от Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните в областта на ветеринарно-медицинската дейност. Тази програма ще осигури планиране на дейностите по профилактиката на болестите на животните, посочи зам.-министър Цветан Димитров и допълни, че с реализирането ѝ ще се даде възможност за навременно осигуряване на необходимите средства за диагностика и превенция. Промяната се предвижда в Закона за ветеринарно-медицинската дейност.

 

Центърът за оценка на риска може да стане отделно звено към МЗХ

Центърът за оценка на риска може да стане отделно звено. Зам.-министър Цветан Димитров обяви, че се предлага разработване и приемане на Закон за центъра по оценка на риска по хранителната верига. Според него Центърът за оценка на риска по хранителната верига трябва да стане самостоятелно звено на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните. Така по думите на Цветанов, ще се гарантира независимост, безпристрастност, обективност и прозрачност на научната оценка по здравеопазване на животните. На тази база ще се разработва Държавната профилактична програма (ДПП).

 

Без субсидии за фермерите, които не се грижат за здравето на животните

Интегрираната информационна система на БАБХ ще бъде оптимизирана. Оптимизирането се налага, за да може системата да се използва като основен и надежден инструмент пред БАБХ, ДФЗ и ЕК при отчитане на популациите животни, ветеринарно-медицински мероприятия, Държавната профилактична програма (ДПП), програмите за надзор, уточни зам.-министър Димитров. Предвижда се при неизпълнение на ветеринарно-медицинските мероприятия и ДПП, Информационната система на БАБХ да оповестява в Държавен фонд Земеделие, че съответният фермер не е допустим за подпомагане, посочи зам.-министър Цветан Димитров.

Осигурявайки държавни помощи, директни плащания, преходна национална помощ – общо около 310 – 320 000 000 лева за сектор животновъдство, мисля, че фермерите би трябвало да могат да изпълнят всички ветеринарно-медицински изисквания, каза в заключение зам.-министър Димитров.

 

Ветеринарните лекари да посещават фермите всеки месец

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) трябва да има по-големи правомощия по отношение на договорите между регистриран ветеринарен лекар и фермер. Предвижда се в Закона за ветеринарно-медицинската дейност да бъдат заложени текстове, според които регистриран ветеринарен лекар да е задължен да посещава на определен период от време животновъдния обект. В договорите трябва да се заложи обективен срок, в който ветеринарният лекар, дори да няма конкретен повод, да посети животновъдния обект. Предложението на МЗХ е тези посещения да се случват веднъж месечно, уточни зам.-министърът. Цветан Димитров посочи, че предстоят консултации по темата с Българския ветеринарен съюз.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!