От 13 до 24 юли ще се проведе прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Лозари искат 50 млн. лв. национална помощ

Това е петата мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., по която ДФЗ отваря прием от началото на 2020 г. 

Мярката ще се прилага само през финансова 2020 г. Целта й е да се преодолеят смущенията на пазара в лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19.

По нея ще се подпомагат произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара, с цел постепенното възвръщане на неговата икономическа жизнеспособност. 

Съхранението на вино ще се извършва в складове или собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино. 

За финансова помощ могат да кандидатстват винарски предприятия, вписани в лозарския регистър като винопроизводители, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. 

Други допустими кандидати са още организации на производители, асоциации на организации на производители, групи производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Допустимият период за подпомагане на складирани количества вино по мярката е 4 май – 20 септември 2020 г. 

Размерът на финансовата помощ е 0,04 лв. за един литър вино, складирано за период от 1 месец, или еквивалентната/преизчислената стойност на ден. 

Максималният размер на съфинансирането от Европейския фонд за гарантиране на земеделието по мярката е 100 % от стойността на допустимите разходи. 

Документи по мярката ще се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФЗ, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“. Нужно е предварително записване на час на 02/81 87 513, 02/8187 517 или 02/8187 534. 

На страницата на ДФЗ са публикувани образци на документите за кандидатстване.